Hoppa till innehåll

Kurser

Lift- och fallskyddsutbildning

Redan innan förstudien för Gröna Klustret Dalsland är avslutad visar det sig att det finns ett stort intresse att förlägga kurser, konferenser och olika event till Nuntorp. Vi startar därför med en kurs under februari månad i Gröna Klustrets regi men förlagd till Brålanda Vandrarhem.
När organisationen för Gröna Klustret Dalsland senare i vår tagit form kommer fortsatt verksamhet företrädesvis att ske på Nuntorp.

Den kurs som nu är aktuell är en endagskurs lift- och fallskyddsutbildning. Kursen arrangeras i samarbete mellan Gröna Klustret, Brålanda Vandrarhem och Per-Arne Johansson.

Del av intäkten tillfaller Gröna Klustret.

Kursinformation

Liftar som hanteras fel innebär olycksrisker för föraren, personal arbetsplatsen och allmänheten.
Med vår utbildning uppfylls arbetsgivaransvar om utbildning (Afs 2006:4 & 15-16) samt att ni undviker möjlighet för sanktioner på 40.000-400.000 kronor.
Med vår utbildning minskar risken för tillbud, olyckor och allt som följer därav i form av kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering, produktionsbortfall, maskinreparationer samt försäkringskrav. Våra utbildare är certifierade och utbildningen sker enligt SS-ISO 18878:2013, Liftutbildningsrådets LLP 1 och arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 AFS 2006:4.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder lift/mobila arbetsplattformar i sitt yrke eller arbetsledare för sådan personal.
Privatpersoner är också välkomna till denna kurs.

Kursinnehåll

– Presentation av olika liftar
– Funktion och användning av olika liftar
– Arbetsmoment vid uppställning och användning
– Riskanalys, tex vindpåverkan och underlag
– Arbetsmiljölagen AML
– Ansvar hos arbetsgivare/arbetstagare

Kursmål

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.
I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

Prov

Utbildningen avslutas med praktiskt och teoretiskt prov.
Utbildningsbevis utfärdas efter godkänt resultat av ansvarig kursarrangör,
Per-Arne Johansson, auktoriserad liftutbildare Pajens Produkter och Tjänster AB

Kurslängd

Heldag

Kurstillfällen

Nya datum kommer !

Anmälan

Sista anmälningsdag senast 5 dagar före aktuellt kurstillfälle.
Anmälan sker till Brålanda Vandrarhem på telefon, 0521-30202.
anmällan via mail, då till kurs@bralandavandrarhem.se.
Vid anmälan önskar vi veta:
– Önskad dag i första hand samt i andra hand
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mailadress
– Eventuell specialkost

För mer information ladda ned inbjudan till kurs som PDF här.